سرود فردا

نویسنده


 

سرود فردا

فاطمه نیازى‏

حسن غفارى - زنجان‏

برادر گرامى، قصیده‏اى که در نکوداشت و سپاس پیامبر اعظم(ص) سروده‏اید، نیاز به تجدید نظر و بررسى موارد زیر دارد:
الف - در مصراع: «تو آفتابى آفتاب آسمان محو تماشایت» یک رکن اضافى وجود دارد و به صورت: اى آفتاب آسمان محو تماشایت، مى‏تواند در بر دارنده مفهوم اصلى و پیرو وزن شعر باشد.
ب - مصراع «نشناخت سر از پا، چو دیدت یک نظر خورشید» در چارچوب وزن است اما به صورت زیر روان‏تر است:
نشناخت خود را چون که دیدت یک نظر خورشید
پ - حُسن جمال و در پیش روى تو، ترکیباتى هستند که به حشوهاى غیر ملیح مى‏مانند.
ت - هجاى سوم «مى‏ساید» در بیت پنجم بلند است و از وزن مستفعلن پیروى نمى‏کند.
- تلفظ حلقى به جاى حلقه طبق اختیارات زبانى موجه است اما دلپذیر نیست.
در پایان به ذکر شاه‏بیت زیر مى‏پردازیم که بین سایر ابیات مى‏درخشد:
اى چشم‏هایت، چلچراغ بارگاه عشق‏
دارد توان، بیند تو را، بار دگر خورشید؟
در انتظار سایر شعرهایتان هستیم.
پیروز باشید.

لاله عبدى‏پور - تالش‏

خواهر عزیز، نکته‏اى که در نگاه اول از شعرهاى شما استنباط مى‏شود، ناامیدى و شکوه از روزگار است که با جوانى شما ناسازگار است. زندگى را از دریچه خوبى‏ها ببینید و بکوشید حسّ خوبِ تازگى و امید به آینده‏اى خوشایند را در دل خود و مخاطبان‏تان زنده کنید. خوشحالیم از اینکه باز هم شعرهایتان را براى سرود فردا فرستاده‏اید و امیدواریم که ادامه این ارتباط به بهبودى کمّى و کیفى آثار شما کمک کند.
قالب سروده‏هاى شما سپید است و گاه مرز میان نثر ادبى و شعر فرو ریخته احساس مى‏شود. یکى از اصلى‏ترین شاخصه‏هاى شعر، تخیل است که کم و بیش آن را به کار برده‏اید. توصیه مى‏شود از شعرهاى نوپردازان موفق همچون: منوچهر آتشى، احمدرضا احمدى، دکتر قیصر امین‏پور، مرحوم حسن حسینى، فرشته سارى، طاهره صفارزاده و ... استفاده کنید. شعرهاى خوب را بخوانید، در واژه‏ها و ارتباط طولى آنها، تخیل، آرایه‏پردازى و بیان توجه کنید تا قالب، وزن و قافیه براى شما معنى‏دار شود.
در دو شعر «به عشق تو» و «به هیچ چیز نباید دل بست» ریتم واژه‏ها و ترتیب مصراع‏ها یادآور غزل است اما غزل‏هایى خام و ناکارآمد که قافیه و ردیف در هم آمیخته است.
امید است به تلاش خود ادامه دهید و شعرهایتان را براى ما بفرستید.
موفق باشید.

زینب محمدى - دولت‏آباد اصفهان‏

خواهر عزیز، از اینکه شعرهایتان را براى سرود فردا فرستاده‏اید، سپاسگزاریم. با وجود سن کمى که دارید سروده‏هایتان نویددهنده روزهاى روشن آینده است و نشان مى‏دهد که با پشتوانه شناخت مقدمات شعر مى‏توانید موفق باشید. وزن و قافیه را مى‏شناسید و حتى از قافیه میانى یا درونى استفاده کرده‏اید:
«عاشقان دل نگرونند، دعاى ندبه مى‏خونند»
مى‏دانید که قافیه میانى وزن و آهنگ شعر را اعتلا مى‏بخشد؛ به این ترتیب که گویا یک مصراع به دو نیم مصراع تقسیم شده و در پایان هر کدام، قافیه‏اى مستقل آمده است. با این همه فراموش نکنید، لفظپردازى نباید بهانه‏اى براى مخدوش کردن مفهوم باشد؛ مثلاً در مصراع «تو مثل خورشیدِ نورى که هنوز پشت یه ابره»، «خورشید نور» ناسازگار با ساختار کلام است و شکیل نیست. مسلّم است که خورشید و نور رابطه‏اى تنگاتنگ با هم دارند و تو مثل خورشیدى یا تو مثل نورى (نور خورشید) براى تداعى معنى کافى است. از این دست تعابیر در شعر «امید عاشقان» نیز به کار رفته است. در بیت:
در شب تنهایى و تاریک‏وار
یارمنى، من به تو امیدوار
«وار» پسوند شباهت است. تاریک‏وار بودن شب، توضیح واضحات است. زیرا شب تاریک براى همه پذیرفته شده است و اختصاص پسوند «وار» مخل معنى اصلى است.
به امید اینکه با جدیت در مطالعه، فنون شعر را بهتر دریابید و با تکرار و تمرین شعرهاى کامل‏ترى بسرایید. سربلند باشید.

ابوالفضل صمدى رضایى (کیانا) - مشهد

برادر ارجمند، «دوست داشتن»، «شمیم دل» به ویژه «باغ آتش» توانمندى شما را در شعر سپید به نمایش گذاشته است و توانسته‏اید با کلامى موجز، ضرباهنگ واژه‏ها را همپاى تصویرسازى شیرین کنید.
در بخش غزل «دل دیوانه 3» با دو اختیار وزنى غزلى بى‏نقص است:
1- تبدیل فعلاتن به فاعلاتن، رکن نخست بعضى بیت‏ها.
2- تبدیل یک هجاى بلند به دو هجاى کوتاه در برخى ارکان.
«آن سوى دریا» از نظر زبانى با ابهاماتى روبه‏روست همچون «آئین چمرانى» که جدا از گمانه‏زنى‏هاى احتمالى سربسته است:
«ساغرى کن هدیه با آئین چمرانى مرا»
در مصراع نخست بیت فوق نیز سروده‏اید:
«تشنه یک جرعه‏ام اخلاصم خدا را ساقیا» که به نظر مى‏رسد بى‏دقتى در نگارش، مصراع را این گونه از نظر وزن بیمار کرده است و به صورت زیر قابل اصلاح باشد:
تشنه یک جرعه اخلاصم خدا را ساقیا
شاعر بمانید.