صداى غیر طبیعى در گوش

نویسنده


 

صداى غیر طبیعى در گوش‏

دکتر حسین برهانى‏

یکى از ناراحتى‏هاى شایع گوش داخلى، احساس صداى غیر طبیعى در گوش است. صداى غیر طبیعى به صورت «وز وز» اغلب در گوش داخلى یا مغز ممکن است احساس شود. بعضى مواقع نیز شخص مراجعه‏کننده از «سوت کشیدن» و احساس صداهاى دیگر شکایت دارد. احساس صداهاى غیر طبیعى در گوش یا مغز ممکن است به دو صورت عینى یا ذهنى بروز پیدا کند. حالت عینى، حالتى است که هم بیمار صدا را مى‏شنود و هم پزشک معاینه‏کننده ممکن است صدا را بشنود اما در نوع ذهنى، حالتى است که فقط بیمار از این صداى ناراحت‏کننده شکایت دارد. احساس صداى غیر طبیعى نوع عینى به ندرت دیده مى‏شود و معمولاً ناشى از انتقال صداى ارتعاش عروق سر و گردن مجاور گوش داخلى مى‏باشد و یا در اثر انقباضات منظم عضلات کام و گوش میانى به وجود مى‏آید.
وقتى احساس صداى غیر طبیعى در گوش به صورت ذهنى باشد معمولاً همراه کرى یا اختلالات گوش خارجى، میانى یا داخلى است. اگر چه علت اصلى این نوع صداى غیر طبیعى ناشناخته است اما احتمال دارد به علت تحریک رشته‏هاى انتهایى عصب دهلیزى گوش این گونه صداها ایجاد شود. این نوع صداى مزاحم و ناراحت‏کننده گوش مربوط به اختلالات عروقى مغز بخصوص مجاور عصب شنوایى مى‏تواند باشد. در اغلب موارد بیمار مى‏گوید که این صداهاى آزاردهنده در طول روز و در محیط کار و فعالیت و در مجامع شلوغ چندان محسوس نیست و مشکلى براى او ایجاد نمى‏کند اما در شب بخصوص در سکوت شب و در جاهاى خلوت که سر و صدایى وجود ندارد باعث ناراحتى و آزردگى او مى‏شود.

درمان احساس صداى آزاردهنده در گوش‏

مثل تمام بیمارى‏ها درمان بستگى به علت دارد. در بسیارى موارد علت ناشناخته است و ممکن است پزشک مجبور شود جهت تخفیف ناراحتى، درمان علامتى را شروع کند. البته در همه حال باید به بیمار آرامش و اطمینان داد که مشکل خطرناکى او را تهدید نمى‏کند. داروهاى مختلفى از جمله داروهاى آرامبخش جهت این بیماران بخصوص در نوع ذهنى بسیار مؤثر واقع مى‏شوند که انتخاب نوع و میزان و مدت دارو توسط پزشک صورت مى‏گیرد. در حالات شدید احساس صداى غیر طبیعى در گوش، توصیه مى‏شود روزها از سمعک استفاده شود و شب‏ها که در سکوت و خلوت احساس صداى «وز وز» و «سوت کشیدن» و ... بیمار را ناراحت مى‏کند، با استفاده از رادیو و یا نوارهاى مورد علاقه که براى هر فرد متفاوت است مى‏توان احساس آزاردهنده صداى گوش را تحت‏الشعاع قرار داد به طورى که توجه فرد به صداى رادیو یا نوار معطوف مى‏گردد و به مرور نسبت به صداى آزاردهنده گوش بى‏اعتنا و بى‏توجه خواهد شد. براى تسهیل و تسریع کار توصیه مى‏شود که فرد از گوشى‏هایى که در بالش جاسازى شده و صدایش قابل تنظیم است استفاده نماید. این روش فوق‏العاده در کاهش احساس ناخوشایند صداى گوش تأثیر مى‏گذارد به طورى که بعد از مدتى بیمار کاملاً حساسیت‏زدایى مى‏شود.