گازانیا


 

گازانیا

مهندس مجتبى ولى‏شریعت‏پناهى‏

اسم علمى: گازانیا GAZANIA
خانواده: کمپوزیته COMPOSITAE

در سال‏هاى اخیر استفاده از گازانیا در باغچه‏ها، بیش از پیش مرسوم شده و خانواده‏ها علاقه زیادى به این گیاه از خود نشان داده‏اند. شاید علاقه‏مندى خانواده‏ها به گازانیا به دلیل گل‏هاى زیباى آن باشد که در رنگ‏هاى مختلف روى ساقه‏هاى گل‏دهنده ظاهر مى‏شود. گل‏ها رنگ به رنگند و به فلس‏هاى ماهى شباهت دارند. جالب اینکه هنگام شب و یا موقعى که هوا ابرى است گل‏ها بسته مى‏مانند و فقط در روزهاى آفتابى همزمان با طلوع خورشید باز مى‏شوند. کوتاه بودن این گیاه برایش یک حُسن محسوب مى‏شود زیرا مزاحمتى براى سایر گیاهان باغچه ندارد، سرماى زمستان را به آسانى تحمل مى‏کند و همه ساله در بهار با برگ‏هاى سبزرنگش به باغچه جذابیت مى‏بخشد. در تابستان به گل مى‏نشیند و زمستان را استراحت مى‏کند.

فصل کاشت‏

معمولاً به دو روش (تقسیم بوته و کاشت بذر) در اواخر زمستان تکثیر مى‏شود. در تابستان به صورت نشائى به باغچه انتقال مى‏یابد.

نقش گازانیا در طراحى باغچه‏

یادمان باشد گازانیا یک گیاه باغچه‏اى است بنابراین براى داخل ساختمان مناسب نیست. مى‏توانید بخشى از باغچه را به آن اختصاص دهید و یا آن را روى ردیف‏هاى منظم، در حاشیه باغچه بکارید. موقعى که نشاهاى گازانیا به صورت مجموعه در کنار یکدیگر کاشته شوند جذابیت بیشترى پیدا مى‏کند.

مراقبت‏هاى لازم‏

مانند سایر گل‏هاى باغچه به آن آب بدهید. در روزهاى گرم تابستان همه روزه به آب احتیاج دارد. هر سال یک بار با کود حیوانى خاک را حاصلخیز کنید. با اینکه گازانیا یک گیاه دایمى است اما بهتر است هر چهار سال یک بار کاشت آن را تجدید کنید.