یک کتاب ؛ سى موضوع


 

کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

مرور زمان (بررسى فقهى - حقوقى)
احمد دیلمى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشردفتر تبلیغات اسلامى)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 319 صفحه‏
قیمت: 24000 ریال‏
دانش حقوق با ابداع و کاربرد ابزار حقوقى «مرور زمان» سعى دارد تا شکاف میان گذر پر تحول زمان و انباشت پر تعداد دعاوى را به نوعى پاسخ گوید و با برش دادن به وضعیت‏هاى آشفتگى‏آور در عرصه روابط، به سمت تثبیت و تحکیم این روابط گام بردارد. از این‏رو اصل مرور زمان در حقوق به وضوح به فلسفه‏اى اشاره مى‏کند که تحول روابط اجتماعى در گذر زمان بر آن بنا شده است.
با توجه به نکته فوق، ضرورت پرداختن به مسئله مرور زمان در فقه که در شرح وظایف، حیطه و اختیار به گونه‏اى چشمگیر با حقوق، هم‏داستان است و همچون آن در معرض پرتو پرقدرت روابط جدید اجتماعى و مناسبات برآمده از آن قرارداد، آشکار مى‏گردد.
این اثر، در سه فصل، ابتدا کلیات این موضوع، سپس مرور زمان در حقوق عرفى و آنگاه حقوق اسلامى را کاویده است.


عوامل و ریشه‏هاى دین‏گریزى از منظر قرآن و حدیث‏
على شکوهى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 319 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
دین، عاملِ رهایى انسان از جهالت، ستمگرى، تجاوز و ظلمت و سوق‏دهنده به سوى دانایى، عدالت و نور است. اما با وجود این همه کارآیى و گره‏گشایى، چرا برخى از دین مى‏گریزند و به مقوله‏هاى معنوى، کم‏توجه‏اند؟
در این کتاب با طرح موضوع فوق، در سه فصل به بررسى آن مى‏پردازد: معنا و مفهوم دین، حضور دین در همه عرصه‏هاى حیات، عوامل و ریشه‏هاى دین‏گریزى.

پیش‏فرض‏هاى فلسفى در علم اصول‏
سیدمحمد انتظام‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 376 صفحه‏
قیمت: 29000 ریال‏
پیوند فلسفه با اصول از به کارگیرى پردامنه و فارغ‏بالانه واژگان فلسفى توسط برخى از اصولیان در لابه‏لاى نوشته‏هاى اصول آغاز و تا استخدام عمیق‏ترین و غامض‏ترین استدلال‏ورزى‏ها و کش و قوس‏هاى روشِ اندیشیدن در اصول به پیش رفته است.
گام اول مطالعه این پیوند، شناسایى و فهرست کردن موارد بهره‏گیرى و وام‏گیرى‏هایى مى‏باشد که انجام گرفته است.
در این کتاب یک دوره کامل از مباحث اصول به صورت فشرده بحث شده که در نتیجه، با بررسى آنها مى‏توان تأثیر فلسفه را در کلیه مباحث اصولى نشان داد.


خداشناسى‏
ابراهیم امینى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 175 صفحه‏
قیمت: 16500 ریال‏
انسان ذاتاً «علت‏جو» است. با همین ویژگى به دنبال علتِ نخستین هستى است. هر کس از راهى او را مى‏یابد، ولى قرآن کریم براى اثبات وجود خدا راههاى عمیق اما آسانى آموزش داده است که در میان آنها به «برهان نظم» تأکید بیشترى دارد. این کتاب از راه «برهان نظم» درباره خداشناسى و توحید سپس صفات خدا، انواع توحید و عدل مى‏پردازد.
این اثر اولین جلد از مجموعه شش جلدى «جوان و باورها» است با عنوان‏هاى خداشناسى، معاد، پیامبرى و پیامبر اسلام، آشنایى با اسلام، آشنایى با وظایف و حقوق زن و امامت و امامان.

دانشنامه اصولیان شیعه‏
محمدرضا ضمیرى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 585 صفحه‏
قیمت: 56000 ریال‏
دانش اصول، منطق اجتهاد به شمار مى‏رود که از دیرباز، در میان فقیهان پر اهمیت تلقى شده است. آنان با رویکردهاى متنوعى در توسعه اصول نقش بسزایى داشته‏اند. از آنجا که براى دستیابى به تاریخ واقعى هر دانشى باید نظریات و دیدگاههاى آن را در بستر تحولات بررسى کرد، براى شناخت تاریخ تفصیلى اصول و آگاهى از نوآورى‏ها و تأثیرپذیرى‏ها چاره‏اى جز پژوهش و کاوش در خصوص افکار و اندیشه‏هاى اصولیان وجود ندارد.
این اثر ضمن برشمردن اصولیان شیعه، مهم‏ترین آنان را که در تحولات اصول نقش محورى داشتند با چهار رویکرد، بررسى زندگى‏نامه و آثار، روش‏شناسى، تأثیرپذیرى و نوآورى‏ها بررسى کرده است.

مبانى و تاریخ تحول اجتهاد
حسین عزیزى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 416 صفحه‏
قیمت: 32000 ریال‏
اجتهاد، کوشش و پویش علمى و عملى در گستره دین و شریعت است و در عرف فقیهان و اصولیان به نوعى تلاش نظرى جدى در مورد استنباط احکام اطلاق مى‏گردد.
این تلاشِ پویا از روزگار صدر اسلام تا به امروز در بسترى از تقوا و پرهیزگارى براى فهم حکم خدا ادامه داشته و دارد و فقیهان و دین‏پژوهان سترگى با شیوه‏هاى گوناگون بدین مهم، همت گماشته‏اند. تاریخ و مبانى چنین کند و کاوى از مطالب مهم و آگاه‏کننده است که این اثر در سه بخش و با فصل‏هاى مختلف، عهده‏دار بحث از آن است: کلیات، احکام اجتهاد و ادوار اجتهاد.

شهود و شناخت (ترجمه و شرح صحیفه سجادیه) (ج دوم)
استاد حسن ممدوحى کرمانشاهى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 560 صفحه‏
قیمت: 50000 ریال‏
صحیفه سجادیه، زبور آل‏محمد(ص) و انجیل اهل بیت و میراث سترگ حضرت امام زین‏العابدین(ع) است که منظومه اندیشه اسلامى را در قالب دعا، ترسیم مى‏کند. بر این کتاب، تا کنون شرح‏هاى مختلفى نوشته شده که هر کدام از جنبه‏اى قابل استفاده‏اند. اما این اثر که در چهار جلد، سامان یافته، هر یک از دعاهاى موجود در صحیفه سجادیه را به طور جداگانه، به تناسب موضوعات، تقطیع کرده و پس از اعراب‏گذارى دقیق، ترجمه فارسى روانى از آن ارائه داده است.
علاوه بر اینها: نکته مهم در این شرح آن است که واژگان مشکل هر دعا را به دقت، معنا کرده سپس شرح مفصّلى از مطالب و موضوعات، ارائه مى‏دهد.