شکست و پیروزى


 

شکست و پیروزى‏

هر دخترى باید به جنبه‏هاى مختلفى از روابط اجتماعى و خانوادگى‏اش توجه و دقت داشته باشد. هر دخترى لازم است روابط سالم و اصولى با هم‏سن و سالان خود داشته و اجازه ندهد دیگران عقایدشان را بر وى تحمیل نمایند.
براى رسیدن به موفقیت، قواعد و مقرراتى وجود دارد که آموختنى است؛ بنابراین چنانچه دختر موفقى دیدید آن موفقیت را خود به ارمغان آورده؛ لکن چنانچه دخترى در کار و زندگى موفق ظاهر نشد نمى‏تواند تقصیر آن را به گردن دیگران انداخته و لازم است درک کند خود مسئول موفقیت یا شکست‏هایش بوده است. آیا شما فکر مى‏کنید جنبه‏هاى منفى بیش از جنبه‏هاى مثبت بر زندگى و شخصیت شما مستولى گشته است؟ در این صورت توجه داشته باشید این موضوع ناشى از جایگاهتان در روابط ناصحیح است و باید تلاش کنید تا مواردى را که باعث ظهور و بروز جنبه‏هاى منفى مى‏شوند از میان بردارید.
در واقع این تنها خودِ شما هستید که قادر هستید حدس بزنید جهت حصول به موفقیت به چه چیزهایى نیاز دارید. لذا عزم‏تان را جزم کرده تا آن را به دست آورید.
بسیارى از دختران وقتى با مشکلاتى روبه‏رو مى‏شوند و نمى‏توانند به برنامه‏هایى که در ذهن دارند جامه عمل بپوشانند، به جنبه‏ها و مواردى که باعث عدم موفقیت‏شان شده نپرداخته و در عوض دیگران و شرایط بیرونى را مقصر دانسته یا اینکه بدتر، دست از تلاش برداشته و نومید و مأیوس مى‏شوند. حال آنکه در بسیارى اوقات با تنها یک تلاش جزیى مى‏توانند شاهد موفقیت را در آغوش بکشند. لکن انگار خسته هستند و یا فکر مى‏کنند ناتوان‏تر از آنند که از تمام توان و قواى خود بهره جویند؛ بنابراین متأسفانه برنامه‏هاى خود را نیمه کاره رها مى‏کنند. در یک چنین مواقعى دختران مى‏توانند صادقانه از خود بپرسند چرا نتوانسته‏اند به آنچه مى‏خواسته یا هدفى که در سر مى‏پرورانده‏اند دست یابند؟
آیا شما حاضرید براى رسیدن به هدف و آرزوهایتان همه آنچه در توان دارید انجام دهید؟ اگر صادقانه به این سؤال جواب منفى دهید مى‏گوییم شاید اکنون زمان مناسبى براى اقدام نبوده و شما آمادگى و انگیزه کافى را نداشته‏اید. شاید هم زمان بیشترى احتیاج داشته و یا اینکه اصلاً شجاعت لازم را براى رویارویى و از میان بردن موانع نداشته‏اید. البته این کاملاً طبیعى است که همه افراد از مواجه شدن با موقعیت‏هاى جدید هراس‏هایى در دل داشته باشند اما در عین حال باید هراس‏ها را کنترل و ضعیف نمود. براى شروع نیز مى‏توان از خود پرسید اگر ریسک کرده و تن به خطر بدهم بدترین حالت ممکن چه خواهد بود؟
در واقع بهترین حالت این است که تلاش کنید با تلقین‏هاى مثبت و سازنده درجه اطمینان به خود را ارتقا بخشیده و امیدوار باشید به هدف برسید هر چند اندکى طول بکشد و به درازا بینجامد.
البته هر دختر جوان باید آگاه و واقف باشد جهت رسیدن به هدف باید از نظم و انضباط کافى برخوردار بوده و صرفاً بر هدف خود تمرکز داشته باشد. این هدف مى‏تواند تلاشى در عرصه زندگى باشد یا مثلاً عبور از سدى به نام کنکور و ورود به دانشگاه.