ابرى نقره‏اى


 

ابرى نقره‏اى‏

مهندس مجتبى ولى‏شریعت‏پناهى‏

اسم علمى: سنسیو SENECIO
تیره: کاملیناسه‏
COMMELINACEAE

به خاطر برگ‏هاى مخملى و نقره‏اى‏رنگش به ابرى نقره‏اى معروف شده است. (ابرى نام گیاه دیگرى است با گل‏هاى بنفش‏رنگ که در همین تیره گیاهى قرار دارد). از ابرى نقره‏اى به عنوان یک گیاه همیشه سبز در اطراف باغچه‏ها استفاده مى‏شود. اگر به صورت کپه‏اى در گوشه یا قسمتى از محوطه چمن‏کارى شده کاشته شود، در زمینه سبزِ چمن بیشتر جلوه‏گر مى‏شود.
ارتفاع بوته ده تا بیست سانتى‏متر، طول برگ‏ها دو تا پنج سانتى‏متر و شکل برگ‏ها در ارقام مختلف متفاوت است. بعضى از آنها دندانه‏دار هستند و در بعضى از ارقام لبه برگ‏ها کاملاً صاف است.

وضعیت گل‏ها

گل‏هاى ابرى نقره‏اى زردرنگ بوده و حالت وحشى دارند. معمولاً وقتى گیاه به رشد کامل رسید، در تابستان شکفته مى‏شوند. هر چند گل‏هایش مورد توجه بعضى از خانواده‏هاست اما این گیاه معمولاً به منظور زیبایى برگ‏هایش کاشته مى‏شود.

کاربرد ابرى نقره‏اى در طراحى باغچه‏

اگر در حاشیه قرار گیرد، نباید در پشت آن گیاهان کوتاه کاشته شود زیرا تا سال بعد ابرى نقره‏اى رشد زیادى مى‏کند و روى آنها را مى‏پوشاند. ضمناً از اطراف هم گسترش مى‏یابد بنابراین بهتر است بوته‏ها حداقل ده سانتى‏متر فاصله داشته باشند.
ابرى نقره‏اى گیاه مناسبى براى سکوهاى کنار پله‏ها، باکس‏هاى مقابل خانه‏ها و تراس است. به صورت ترکیبى مى‏تواند با هر گیاه دیگرى که رنگ برگ‏هایش با آن متفاوت باشد قرار بگیرد. به طور مثال تاج‏خروس با برگ‏هاى قرمزرنگش و یا اکلیل کوهى که برگ‏هایى به رنگ سبزِ روشن دارد براى همراه شدن با ابرى نقره‏اى مناسب هستند.
گیاهانى که در ردیف‏هاى جلوى ابرى نقره‏اى قرار مى‏گیرند ممکن است انواع گیاهان پوششى کوتاه مانند سدوم، فستوکا و یا گیاهانى از این قبیل باشند. به هر حال اگر قرار است در طراحى باغچه فقط از ابرى نقره‏اى استفاده شود، بهتر است تعداد زیادى از این گیاه را روى دایره یا بیضى کاشت.

مراقبت‏هاى لازم‏

از خصوصیات بارز ابرى نقره‏اى، دایمى بودن آن است. نسبت به سرماى زمستان حتى برف مقاومت عجیبى دارد. کم‏آبى را خوب تحمل مى‏کند و دوستدار آفتاب تند است. در فصول خنک مى‏توان به آسانى آن را جابجا نمود. همه‏ساله وقتى که بزرگ‏تر مى‏شود به راحتى قابل تکثیر است.

ازدیاد

ابرى نقره‏اى چندساله، ریشه‏ها و ساقه‏هاى متعدد دارد. با جدا کردن آنها و کاشت مجدد مى‏توانیم ابرى نقره‏اى را تکثیر کنیم.