مونسترا


 

مونسترا

مهندس مجتبى ولى‏شریعت‏پناهى‏

اسم علمى: مونسترا MONSTERA
خانواده: آراسه ARACEAE
سرزمین مادرى: مکزیک‏

ارتفاع‏

در سرزمین مادرىِ خود تا شش متر رشد مى‏کند اما در کشور ما که به صورت یک گیاه آپارتمانى نگهدارى مى‏شود، ارتفاع آن حداکثر دو متر است.

مشخصات ظاهرى‏

زیبایى این گیاه به خاطر برگ‏هاى پهنِ آن است. برگ‏ها مانند بشقاب هستند با بریدگى‏ها و روزنه‏هاى فراوان. این شکل خاص به گیاه، زیبایى مى‏بخشد.
اگر مونسترا در گلخانه یا پاسیوهاى گرم و مرطوب که براى آن ایده‏آل است نگهدارى شود، میوه‏هایى شبیه موز مى‏دهد. این میوه‏ها سبز مایل به سفید هستند، اما غیر قابل خوردنند.

مراقبت‏هاى لازم‏

گیاهى است گرمادوست. گلدان مونسترا را در زمستان به پنجره‏هاى آفتابگیر نزدیک کنید.
از آنجایى که ساقه‏هاى مونسترا نرم هستند باید به قیم بسته شود. تکیه‏گاه گیاه را با خزه بپوشانید و ساقه‏ها را به خزه بچسبانید. اگر محل تماس ساقه و خزه مرطوب باشد، ریشه‏هاى نابه‏جا تولید مى‏شود، این ریشه‏ها به استحکام گیاه کمک مى‏کند. موقع آبیارى، آب را روى خزه‏ها بریزید تا آب از طریق ریشه‏هاى نابه‏جا جذب شود. به همین صورت مى‏توان مواد غذایى را در اختیار گیاه قرار داد.

نظافت برگ‏ها

چون برگ‏هاى آن پهن است به طور مرتب به نظافت احتیاج پیدا مى‏کند. با استفاده از دستمال تمیز و مرطوب برگ‏ها را تمیز کنید. براى این منظور دستمال را به نرمى روى برگ‏ها بکشید. نظافت برگ‏ها موجب تنفس بهتر گیاه مى‏گردد.

غبارپاشى‏

در فصول گرم، آب را روى برگ‏ها اسپرى کنید تا از رطوبت کافى برخوردار شود. خشک بودن محیط موجب خشکیدگى و سیاه شدن اطراف برگ‏ها مى‏شود.