روش هاى پخت

نویسنده


 

روش‏هاى پخت‏

شراره انصار

پختن نه تنها مزه، بو و ظاهر مواد غذایى را بهبود مى‏بخشد بلکه مى‏تواند قابلیت هضم آن را نیز افزایش دهد. براى مثال، گوشت سفت، چنانچه با روش مناسبى طبخ گردد مى‏تواند تردتر شود و این عمل، جویدن و هضم آن را سهل‏تر مى‏کند. پختن غذا باعث افزایش سلامت و نگهدارى کیفیت غذا نیز مى‏گردد، یعنى با از بین بردن کپک‏ها، مخمرها، باکترى‏ها و عوامل بیمارى‏زا که باعث فساد مى‏شوند، مى‏توانیم زمان ماندگارى غذا را افزایش دهیم.
پختن را مى‏توان به سادگى به عنوان عملیات حرارتى که به منظور بهبود مطبوعیت، قابلیت هضم و سلامت مواد غذایى انجام داده مى‏شود، تعریف کرد.

روش‏هاى حرارت مرطوب‏

در روش‏هاى پخت با حرارت مرطوب درجه حرارت‏هاى نسبتاً کم به کار گرفته مى‏شود و بنابراین تخریب مواد مغذى توسط حرارت زیاد صورت نمى‏گیرد ولى زمان پخت در چنین درجه حرارت‏هاى کمى طولانى است و این امر منجر به وارد شدن مقدار زیادى از مواد مغذى محلول در آب به داخل مایع مورد استفاده براى طباخى مى‏شود. ویتامین C ماده مغذى است که با بیشترین سهولت در ضمن پختن از بین مى‏رود و بدین ترتیب مى‏توان این ویتامین را به عنوان شاخصى براى شدت فرآیند پخت در نظر گرفت. اگر مقدار کمى از ویتامین Cاز دست برود، مى‏توان فرض کرد که فرآیند پخت ملایم است و نقصان سایر مواد مغذى کم خواهد بود.
در پختن با حرارت مرطوب، مواد مغذى ممکن است به طرق مختلفى از دست بروند. مهم‏ترین منبع از دست دادگى و شسته شدن مواد مغذى محلول در آب، به طور عمده ویتامین‏ها و عناصر معدنى به داخل آب پخت مى‏باشد. به علاوه مواد مغذى در اثر حرارت در حضور هوا از دست مى‏روند.
چنانچه مواد غذایى، مخصوصاً سبزى‏ها را به جاى قرار دادن در آب سرد و سپس حرارت دادن بعدى، وارد آب جوش کنند، نقصان مواد مغذى توسط آنزیم‏ها بسیار کاهش مى‏یابد.

جوشاندن‏

جوشاندن روش متداولى براى پخت با حرارت مرطوب مى‏باشد. در این روش از این واقعیت استفاده مى‏شود که آب به علت آنکه داراى گرماى ویژه بالایى است، مخزن حرارتى سودمندى است و بنابراین، محیط مناسبى براى انتقال حرارت به ماده غذایى مى‏باشد. سهولت دسترسى به آن عامل مهم دیگرى است. یکى از معایب آب به عنوان محیط انتقال حرارت آن است که به علت حلالیت خوب آن، ماده غذایى پخته شده در آن ممکن است مقدار قابل ملاحظه‏اى از مواد محلول خود را از دست بدهد. براى مثال، سبزى‏ها را معمولاً توسط جوشاندن مى‏پزند و این امر منجر به از دست دادگى اجتناب‏ناپذیر برخى از عناصر معدنى و ویتامین‏ها مى‏گردد، که از دست دادگى ترکیبات اخیر از نقطه نظر تغذیه‏اى اهمیت بیشترى دارد. با وجود آنکه سبزى‏ها هنگامى که جوشانده مى‏شود نقصان کاروتن ناچیز یا هیچ است، ولى مقادیر قابل توجهى از ویتامین B1 و ویتامین C از بین مى‏روند زیرا هر دوى این ویتامین‏ها محلول در آب هستند و به آسانى توسط حرارت تخریب مى‏گردند.
از دست دادگى بخشى از مواد مغذى محلول در آب از طریق شسته شدن به داخل آب در طول جوشاندن غیر قابل اجتناب است، ولى میزان این از دست دادگى تا اندازه‏اى متأثر از مقدار آب مورد استفاده مى‏باشد. از دست دادگى عناصر معدنى و نیز ویتامین‏هاى محلول در آب با افزایش مقدار آب مصرفى زیاد مى‏شود.
مدت زمانى که مواد غذایى جوشانده مى‏شوند نیز در از دست دادگى مواد مغذى مؤثر است. براى مثال هنگامى که زمان پخت طولانى استفاده مى‏شود از دست دادگى ویتامین C شدید است.
عامل دیگرى که در از دست دادگى ماده مغذى مؤثر مى‏باشد، عملیاتى است که قبل از جوشاندن روى ماده غذایى انجام مى‏شود. براى مثال، هر چه سطح ماده غذایى بزرگ‏تر باشد از دست دادگى مواد مغذى محلول در آب از طریق ورود به آب پخت بیشتر است. خرد و له کردن، بریدن، برش دادن و ریز کردن ماده غذایى نه تنها سطح را افزایش مى‏دهد بلکه آنزیم‏ها را نیز آزاد مى‏کند و از دست دادگى بیشترى را موجب مى‏شوند. پوست‏گیرى سبزى‏ها قبل از پخت نیز از دست دادگى مواد مغذى را افزایش مى‏دهد.

با بخار پختن‏

این روش پخت متضمن استفاده از بخار تولید شده از آب جوش مى‏باشد. از آنجا که تماس بین ماده غذایى و آب کمتر از روش جوشاندن است از دست دادگى مواد محلول کمتر است ولى چون مدت پخت طولانى‏ترى مورد نیاز است، مقدار ویتامین C که توسط حرارت تجزیه مى‏شود افزایش مى‏یابد. سرعت پخت با بخار را مى‏توان با استفاده از بخار تحت فشار زیاد کرد، این موضوع اساس پختن تحت فشار یا دیگ زودپز را تشکیل مى‏دهد. چون افزایش فشار، نقطه جوش را بالا مى‏برد، درجه حرارت پخت از³c100 بیشتر است. بنابراین کاربرد دیگ زودپز در حفظ ویتامین Cمیوه‏ها و سبزى‏ها و نیز کاهش زمان پخت سودمند مى‏باشد.

آرام پختن (آب‏پز کردن)

آرام پختن متضمن پخت ماده غذایى در آب داغ که درجه حرارت آن پایین‏تر از نقطه جوش آن نگه داشته شده، مى‏باشد. بنابراین ماهیت تغییراتى که در آرام پختن رخ مى‏دهد مشابه جوشاندن بوده ولى با سرعت کمترى انجام مى‏گیرد. چون آرام پختن روش پخت آهسته‏اى است از دست دادگى قبل ملاحظه‏اى از مواد محلول را در بر دارد. براى مثال، در پخت آرام ماهى یک سوم املاح معدنى و مواد استخراجى و نیز ویتامین‏هاى محلول در آب ممکن است از دست بروند. بدین ترتیب ماهى پخته شده با این روش طعم کمى دارد و ارزش تغذیه‏اى آن کمتر از ماهى خام مى‏باشد. ولى اگر مایعى که در آن ماده غذایى پخته شده است براى تهیه سس یا سوپ مورد استفاده قرار گیرد، دخول مواد مغذى به آب پخت باعث از دست دادگى ارزش تغذیه‏اى نمى‏شود و این مایع طعم از دست رفته غذاى پخته را حفظ مى‏کند.
یکى از مزایاى آرام پختن آن است که به علت استفاده از درجه حرارت پایین، پروتئین فقط اندکى منعقد مى‏شود و بنابراین قابل هضم‏ترین فرم خود را دارد. مزیت دیگر آرام پختن آن است که اثر تردکنندگى روى غذاى پروتئینى دارد، زیرا کولاژن سفت و نامحلول توسط تماس طولانى با آب داغ تبدیل به ژلاتین محلول مى‏گردد. بنابراین، آرام پختن روش پخت مناسبى براى گوشت سفت مى‏باشد.

روش‏هاى حرارت خشک‏

در روش‏هاى پخت با حرارت خشک، از درجه حرارت‏هاى بالاترى، نسبت به روش‏هاى حرارت مرطوب، استفاده مى‏شود و از دست دادگى مواد مغذى که نسبت به حرارت حساسند به همان میزان بیشتر است. قطع نظر از املاح معدنى که در برابر حرارت پایدارند، تمام مواد مغذى تا اندازه‏اى تحت تأثیر حرارت خشک قرار مى‏گیرند. پختن با حرارت خشک ویتامین‏هایى را که در برابر حرارت ناپایدارند منهدم مى‏سازد، بدین ترتیب ویتامین Cدر درجه حرارت‏هاى خیلى کم تخریب مى‏گردد. از ویتامین‏هاى B، ویتامین B1 راحت‏تر از بقیه از بین مى‏رود. در حالى که ویتامین B2 نسبتاً پایدار است و مشروط به آنکه PHماده غذایى زیر 7 باشد، مقدار کمى از آن از دست مى‏رود. ویتامین‏هاى A و Dدر مقابل حرارت مقاوم‏اند و در پختن با حرارت خشک از دست نمى‏روند. پروتئین‏ها در برابر حرارت بى‏نهایت حساسند ولى ارزش تغذیه‏اى آنها به میزان قابل توجهى تغییر نمى‏کند مگر آنکه تا درجه حرارت نسبتاً بالایى حرارت ببینند. از دست دادگى ارزش تغذیه‏اى نه تنها بستگى به درجه حرارت پخت دارد بلکه مدت پخت و حضور سایر مواد مغذى، مخصوصاً کربوهیدرات‏ها نیز مؤثر است.

سرخ کردن‏

در صورتى که درجه حرارت بالا و پخت سریع مورد نظر باشد، سرخ کردن روش پخت مناسبى مى‏باشد. در سرخ کردن از روغن به عنوان وسیله تأمین درجه حرارت بالاى مورد نیاز استفاده مى‏شود. علت انتخاب روغن نقطه جوش بالاى آن و نیز اینکه مى‏توان آن را تقریباً تا نقطه جوش حرارت داد بدون اینکه تجزیه زیادى صورت گیرد، مى‏باشد. دو روش سرخ کردن وجود دارد که مهم‏ترین آن سرخ کردن عمیق است. سرخ کردن عمیق همان طور که از نام آن برمى‏آید، در ماهیتابه گود انجام داده مى‏شود و هنگامى که روغن خیلى داغ است ماده غذایى را وارد آن مى‏کنند.
روش دوم سرخ کردن، سرخ کردن سطحى است که در ماهیتابه کم‏عمق که ته آن با روغن پوشانده مى‏شود، انجام مى‏گیرد. نقش اصلى روغن ممانعت از چسبیدن ماده غذایى به ماهیتابه است و عمل پخت عمدتاً توسط حرارتى که مستقیماً هدایت مى‏یابد انجام داده مى‏شود.
در این روش پخت، در هر زمان فقط یک طرف ماده غذایى حرارت مى‏بیند، به طورى که ممکن است منجر به پختن غیر یکنواخت گردد مگر آنکه ماده غذایى مرتباً زیر و رو شود.

پختن با میکروموج (مایکروویو)

ظهور پخت میکروموج اصل جدیدى را در روش‏هاى پخت معرفى مى‏کند. در حالى که در روش‏هاى پخت متداول، حرارت از منبع حرارتى خارجى به ماده غذایى اعمال مى‏شود. در پخت میکروموج حرارت در داخل ماده غذایى تولید مى‏گردد. کاهش شدید زمان پخت، جاذبه اصلى این روش پخت نوین و بالقوه مهم را موجب مى‏شود.
هنگامى که قطعات کوچک ماده غذایى در معرض میکروموج قرار مى‏گیرند، تابش کاملاً در آن نفوذ مى‏کند و حرارت در تمام ماده غذایى تولید و منجر به پخت سریع مى‏گردد. قطعات بزرگ‏تر ماده غذایى آهسته‏تر پخته مى‏شوند، زیرا قسمت‏هایى از ماده غذایى که میکروموج در آنها نفوذ نمى‏کند توسط هدایت از لایه‏هاى خارجى که تابش در آنها نفوذ کرده است، گرم مى‏شوند.
غذایى که توسط گرم کردن با میکروموج پخته شده از بعضى جهات با غذاى پخته شده به روش‏هاى سنتى تفاوت دارد. براى مثال، زمان پخت مورد نیاز هنگام استفاده از میکروموج به قدرى کوتاه است که تغییرات کُند شیمیایى که در روش‏هاى پخت آهسته اهمیت دارند، مجال رخ دادن، ندارند.
بدین ترتیب غذاى پخته شده توسط میکروموج قهوه‏اى‏رنگ نمى‏گردد و تردى در آن ظهور نمى‏کند ولى اغلب اجسام فرّار را حفظ مى‏کند، در نتیجه غذا داراى طعم غیر عادى است و این امر ممکن است آن را غیر قابل پذیرش سازد.
مزیت خاص پخت با میکروموج، زمان پخت کوتاه مورد نیاز است. میکروموج ماده غذایى را با چنین سرعتى گرم مى‏کند که وسیله بسیار سودمندى براى دوباره گرم کردن سریع غذاهاى قبلاً پخته و پختن مواد غذایى یخ زده مى‏باشد.
از دست دادگى تغذیه‏اى که با پخت میکروموج در بر دارد با آنچه که در روش‏هاى سنتى رخ مى‏دهد مقایسه گردیده است، مخصوصاً در رابطه با ویتامین‏ها تفاوت چندانى پیدا نشده است. چون ویتامین C و ویتامین B1 نسبت به حرارت بسیار حساسند. تصور مى‏رفت که زمان‏هاى پخت بسیار کوتاه که در پخت میکروموج به کار مى‏رود ممکن است منجر به از دست دادگى کمتر این ویتامین‏ها در مقایسه با روش‏هاى سنتى گردد؛ با وجود این در آزمایش‏هایى که روى برخى انواع گوشت و سبزى صورت گرفته است، موضوع فوق تأیید نگردید. به طور کلى از دست دادگى ویتامین Cدر سبزى‏ها بیشتر به حجم آب مصرفى و زمان پخت بستگى دارد تا روش پخت مورد استفاده.

منابع: -
1- فاکس، بریان. او کمرون، آلن.ج، ترجمه دکتر زندى، پروین، «علوم غذایى از دیدگاه شیمیایى».
2- فاکس، بریان. او کمرون، آلن.ج، ترجمه دکتر محمودزاده، سیدعلى و همکاران، «علوم غذایى، سلامت و تغذیه».