دیگران و انتظارات ما


 

دیگران و انتظارات ما

در واقع دلایل زیادى براى لذت نبردن از اوقات و عدم آرامش در زندگى وجود دارد. ممکن است روابط ما با دیگران به گونه‏اى شکل گرفته که پیوسته احساس بدبختى مى‏کنیم، شاید میان کار و کسب درآمد و آرامش داشتن نتوانیم موازنه لازم را برقرار کنیم، شاید هم مدت‏هاست احساس بیهودگى و افسردگى مى‏کنیم حال آنکه نمى‏دانیم علت چیست و درمان کدام است.
طرز بیان نیازها و خواسته‏ها در آدمى بسیار مهم است. شیوه برقرارى ارتباط به افراد امکان مى‏دهد تا دیگران درک کنند از آنان و از خودشان چه انتظارى دارند.
همه افراد معمولاً با چهار نوع ارتباط مواجه مى‏باشند. خانم‏ها با شناخت این نوع مهارت‏هاى ارتباطى مى‏توانند دریابند در چه گروهى قرار داشته و در زندگى روزمره یا زناشویى از چگونه ارتباطى استفاده مى‏نمایند.
دسته‏اى از خانم‏ها هرگز خواسته‏هایشان را مطرح نمى‏کنند و فکر مى‏کنند چنانچه اطرافیان‏شان آنها را درک مى‏کردند لزوماً حدس مى‏زنند چه مى‏خواهند و یا احساس‏شان چیست؟ مثلاً خانمى که تمام طول هفته را در خارج یا داخل خانه کار کرده و حالا انتظار دارد آخر هفته را استراحت کرده و به تفریح بگذراند، ضرورتى نمى‏بیند خواسته‏اش را با همسر خود در میان بگذارد چرا که مى‏اندیشد بعد از سال‏ها زندگى همسرش باید این موضوع را تشخیص دهد که از وى براى صرف شام به بیرون منزل دعوت کند و عدم اجابت آن را حمل بر بى‏تفاوتى و یا عدم عشق و علاقه شوهرش و یا حتى قدرناشناسى وى خواهد دانست.
دسته‏اى دیگر از خانم‏ها بسیار شبیه دسته پیشین مى‏باشند با این تفاوت که پرخاشگرى را نیز چاشنى رفتارشان مى‏کنند. آنان نیز خواسته‏هایشان را به روشنى با اطرافیان و آشنایان در میان نمى‏گذارند و انتظار دارند دیگران به طور خودکار بدانند و حدس بزنند چه مى‏خواهند و چه خواسته‏اى دارند اما بر خلاف دسته اول زمانى که به خواسته‏هایشان نمى‏رسند غر و لند مى‏کنند. در عین حال توقع دارند دیگران عصبانى و ناراحت نشده و نسبت به پرخاشگرى آنان دم فرو بسته و اعتراضى نکنند.
برخى از خانم‏ها عوض درخواست کردن و بیان انتظارات‏شان به بیانى آرام و ملایم، غالباً با عصبانیت، صداى بلند و توأم با
داد و فریاد آنها را در میان گذاشته و توقع دارند اطرافیان آنان را درک کرده و در قبال رفتار عصبانى و خشونت‏آمیزشان ساکت بمانند و خود را محق مى‏دانند درخواست‏شان را به هر نحو و شکلى که فکر مى‏کنند درست و مؤثر است مطرح نمایند.
تعدادى دیگر از خانم‏ها همیشه به وقت، انرژى و توانایى‏هایشان احترام گذاشته و خواسته‏ها و نیازهایشان را به روشنى و به طور مشخص اعلام مى‏کنند. آنان به طور مشخص مى‏گویند توقع دارند بیشتر به آنان توجه شده و یا اینکه مثلاً اصلاً خوش‏شان نیامده که رفتار ناشایستى از دخترشان دیده‏اند.
بنابراین چه بهتر همیشه خواسته‏هایمان را به شکلى کاملاً مشخص، محترمانه و صریح بیان و مطرح کنیم. در واقع وقتى ما درخواست و انتظارمان را با صراحت و شفافیت عنوان مى‏کنیم طرف مقابل نیز مجبور خواهد بود با ما صریح و صادق باشد و خواهد آموخت که رابطه‏اى توأم با کنایه و در ابهام با ما نداشته باشد.
در ارتباطات غلط که دو طرف سعى ندارند صداقت و صراحت داشته باشند، این سؤال مطرح مى‏شود چرا باید از طرف مقابل نخواهیم در باره موضوعى خاص بیشتر توضیح ندهد مثلاً اگر دخترمان مى‏ترسد با طرح سؤال یا درخواست توضیح از دوستش، دوستى‏اش با وى به هم بخورد، مى‏توان برایش این سؤال را طرح کرد اگر قرار باشد یک ارتباط دوستانه به این راحتى به هم بخورد، آیا اصولاً مى‏توان نام این ارتباط را دوستى گذارد و روى آن حساب کرد؟
در واقع داشتن قاطعیت و تمرین «نه» گفتن به همان اندازه «آرى» گفتن ساده است. شما مى‏توانید دوست خوبى باشید ولى همیشه با درخواست دوستان‏تان موافقت نکنید. مى‏توانید همسر خوب و مهربانى باشید اما نظرتان را به طور صریح و مشخص بیان کنید. در واقع این حق شماست بتوانید مطابق میل و خواسته‏تان عمل نمایید، نه میل و خواسته دیگران.