هدف سازى


 

هدف‏سازى‏

جاى تردید نیست فقط دخترانِ بابرنامه هدف دارند. داشتن هدف نشانه‏اى بزرگ از زنده بودن است و هدفمند بودن لازمه زندگى معنى‏دار است. دانش‏ها، تلاش‏ها و مهارت‏ها وقتى به بار مى‏نشینند که متوجه هدفى باشند.
هر دختر هدفمندى مى‏داند که داشتن هدفى مشخص در زندگى موجب هیجان و تحرک و شادى، استفاده مناسب از وقت و زمان و توانایى‏ها و امکانات فرد مى‏شود.
مى‏توان مطمئن بود هیچ مقوله دیگرى همچون داشتن هدفى در زندگى و اصرار براى رسیدن به آن، به زندگى انسان معنى نمى‏بخشد. اگر هدفى داشته باشیم و براى نیل به آن با خود عهد مى‏بندیم، از تمام نیرو و اندیشه‏مان کمک مى‏گیریم چرا که مى‏خواهیم به آن برسیم چرا که آن هدف را دوست داریم چرا که آن هدف برایمان دوست‏داشتنى و باارزش است.
براى تبدیل آرزوهایمان به هدف باید با خود صادق باشیم. باید از ته قلب آن را بخواهیم و باید حاضر باشیم جهت حصول و رسیدن به آن حتى از چیزهایى در زندگى بگذریم.
براى هدف‏سازى باید موانع و محدودیت‏هاى رسیدن به هدف به طور کامل و واضح برایمان روشن باشند یا اینکه خود آنها را مشخص و واضح کنیم. در این ارتباط باید همه جوانب کار را سنجیده و سدهاى پیش روى را مشخص کرد. این شفاف‏سازى و دورى از رؤیاسازى باعث مى‏شود تا هدف‏مان واقعى‏تر خود را بنمایاند و ما آماده مى‏شویم تا پیش‏بینى‏هاى لازم را در مواجهه با مشکلات پیش روى داشته باشیم. از طرف دیگر هر چند مسئولیت هر هدفى به عهده خود صاحب هدف مى‏باشد اما در عین حال ما مى‏توانیم منابع یا مراکز یا اشخاصى را بیابیم که در رسیدن و دستیابى به هدف‏مان کمک‏مان کرده، کمک‏حال‏مان باشند. از طرف دیگر، این نیز حایز اهمیت مى‏باشد که رسیدن به هدف مستلزم تعهد و تلاشى افزون در زندگى است؛ چرا که اجرا و رسیدن به هدف‏هاى باارزش، نیاز به برنامه و برنامه‏ریزى دقیق دارد. برنامه، تمام اقداماتى را که به ترتیب انجام خواهید داد منعکس خواهند نمود. آرى، هدف‏سازى، فن و مهارتى عالى، مفید و کارساز است که همه عمر به کار مى‏آید و لازم است هر دختر نوجوانى از بدو نوجوانى آن را ممارست و به کار گیرد. اگر شیوه هدف‏سازى را بیاموزیم و به کار گیریم و سپس به دیگر دوستان‏مان سفارش و آموزش دهیم، به خود، آنان و جامعه خدمت کرده‏ایم.