شعر


اگر نبود                                   علی اکبر لطیفیان زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت توحید انعکاس نمایان‌تری نداشت جز در مقام عالی زهرا فنا شدن ملک وجود فلسفه‌ی دیگری نداشت زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت شاید خدا نیاز به پیغمبری نداشت فرموده‌اند در برکات وجود او زهرا اگر نبود علی همسری نداشت محشر بدون مهریه‌ی همسر علی سوگند می‌خوریم شفاعت‌گری نداشت حتی بهشت با همه‌ی نهرهای خود چنگی به دل نمی‌زد اگر کوثری نداشت دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی‌زدند دنیا ادامه داشت، دگر محشری نداشت     مریم سقلاطونی کیست این گل که چنین شعله به دامان دارد؟ این گل سرخ که این زخم فراوان دارد این کبودآبی نیلی که به خود می‌پیچد غمی اندازه‌ی دریای پریشان دارد پشت این در، پر جبریل امین گسترده‌ست این گل سرخ مقدس به خدا جان دارد این گل سرخ که پوشانده تنش را آتش بر لبش زمزمه‌ی سوره‌ی انسان دارد دیدن یک گل نشکفته در آتش، سخت است صبر این فاجعه را کوه و بیابان دارد نسبت آتش و گل چیست در آیین شما؟ گل ما رابطه با کوثر قرآن دارد آه اگر خون گل سرخ بجوشد از خاک فصل در فصل، زمین، داغ نیستان دارد   اول برای مادرمان ... علی‌اکبر لطیفیان بر بانوی مطهرمان گریه می‌کنیم بر آن همیشه‌بهترمان گریه می‌کنیم با این دو زمزمی که خداوند داده است بر آیه‌های کوثرمان گریه می‌کنیم بر روی بال‌های سپید ملائکه بر آن کبودپیکرمان گریه می‌کنیم کنجی نشسته‌ایم و کنار پیمبران بر دختر پیمبرمان گریه می‌کنیم بر لاله‌های بستر او خیره می‌شویم بر آن چه آمده سرمان گریه می‌کنیم دیر آمدیم و حادثه او را ز ما گرفت حالا کنار باورمان گریه می‌کنیم قبل از حساب، صبح قیامت که می‌شود اول برای مادرمان گریه می‌کنیم