دست خدا در خلقت زهرا(س) چه‌ها کرد

سر تا به پا اعجاز را بر او عطا کرد

تا این که گنج مخفی‌اش پنهان نماند

طرح جدیدی از خداوندی به پا کرد

نوری سرشت و مدتی بعد از سرشتن

او را به نام حضرت زهرا(س) صدا کرد

وقتی برای بار اول، فاطمه(س) گفت

آن‌جا حساب فاطمیون را جدا کرد

او جای خود دارد، کنیز خانه‌ی او

با یک نگاهی خاک را مثل طلا کرد

حوریّه بود و دست‌هایش پینه می‌بست

از بس که در این خانه گندم آسیا کرد

نان شبش در دست مسکین مدینه ...

... می‌رفت، یعنی روزه را با آب وا کرد

امشب دخیل چادری پروصله هستم

آن چادری که بی‌خدا را باخدا کرد!

این هم یکی از معجزات درب خانه است

در سینه چندین استخوان را جابه‌جا کرد