نویسنده


مادرم، بهترین دوست من

زندگی قشنگ‌تر می‌شود وقتی مادر، بهترین دوست شما باشد.

در این مقاله دشواری‌ها و پویایی‌های این روابط بررسی می‌شود.

وقتی کوچک هستید، مادرتان تمام افکار شما را می-خواند حتی قبل از آن که به مغزتان خطور کند.

در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، مادران و دخترانی را می‌بینیم که در زمینه‌های مختلف اعم از علمی، هنری و... زوج‌های موفقی را تشکیل داده‌اند. این ارتباط مادر و دختری،

به‌خصوص در رشته‌های هنری بیشتر به‌چشم می‌آید.

مادران بهتر و بیشتر می‌دانند

با توجه به این همه نزدیکی افکار و اندیشه‌های گذشته و حال چه باشکوه است اگر مادر خود را بهترین دوست خود بدانید؛ کسی را که سال‌ها تجربه را پشت سر گذاشته است.

مادر شما در دنیا تنها کسی است که هنگام در میان گذاشتن تجربیات و اطلاعات خود بخل و حسد نمی‌ورزد و چیزی را از شما دریغ نمی‌کند. او بهترین‌ها را برای شما می‌خواهد.

وقتی کودک خردسالی هستید مادرتان تمام افکار شما را می‌خواند، حتی قبل از آن که به مغزتان خطور کند. وقتی بزرگتر می‌شوید او تبدیل به کسی می‌شود که کاملاً نقاط ضعف و

قدرت شما را می‌شناسد و می‌تواند شما را به بهترین وجه راه‌نمایی کند تا در بین همسالان برترین باشید. او کسی است که استعدادهای هنری شما را درک می‌کند و شما را به

رشته‌های مرتبط در مراکز هنری راه‌نمایی می‌نماید. او عدم اعتماد‌به‌نفس ناشی از جوانی را در شما تشخیص می‌دهد ولی یقین دارد که خیلی زود به خود خواهید آمد. با این همه

حمایت، چگونه ممکن است شما راه اشتباه را بپیمایید؟!

دوستی بدون قید و شرط

ارتباط دوستانه‌ی شما با مادرتان، با روابط دوستانه‌ی شما با همسن و سالان‌تان کاملاً متفاوت است. این وابستگی دائمی‌تر است. شما با ارزش‌های خانوادگی و فامیلی رشد می‌

کنید و در رسوم و آداب آن‌ها شریک هستید؛ بنابراین وابستگی قوی‌تر است. حتماً توجه کرده‌اید گاهی که هوس می‌کنید پیش فال-گیر بروید و او سرنوشت و آینده‌ی شما را

پیش‌بینی کند، مادر تردید دارد و یا مخالفت می‌کند چون عقیده دارد که شما خود باید مسئول ساختن آینده و سرنوشت‌تان باشید و اجازه ندهید دیگران خط‌مشی زندگی آینده‌ی

شما را تعیین کنند. مادر می‌تواند افکار شما را در مورد کار، ازدواج و ادامه‌ی تحصیل حدس بزند و با یقیین بداند که صلاح شما در چیست.

تفاهم و درکی درونی و ذاتی بین شما و او وجود دارد که بین شما و دوستان دیگرتان نیست.

این درک و تفاهم است که کمک می‌کند تا شما و او، همدیگر را در سخت‌ترین شرایط زندگی حمایت کنید و مطمئن باشید هیچ گونه هدف خاصی به‌جز عشق و محبت در

قضاوت‌ها و راه‌نمایی‌ها وجود ندارد.

مخالفت مصلحت‌آمیز

زمان‌هایی در زندگی شما وجود داشته که با مادرتان کشمکش و دعوا داشته‌اید و  انتظار می‌رفته این کشمکش‌ها باعث جدایی بین شما شود. بارها اتفاق افتاده که شما دوست

داشته‌اید دنیای خاص خودتان را کشف کنید. در روابط بین مادران و دختران بارها این مسائل پیش آمده است که به‌خوبی برطرف شده است. بعضی زودتر و برخی دیرتر. وقتی شما

تلاش می‌کنید که مستقل زندگی کنید باید توجه داشته باشید که مادرتان شما را درک می‌کند چون یقیناً روزی خود او نیز این درگیری‌ها را داشته و آن‌ها را پشت سر گذاشته است.

یک دوستی خوب و واقعی این دوری و بیگانگی را به-وجود نمی‌آورد. ممکن است شما برای مدتی از مادرتان دلخور باشید و حتی نخواهید او را ببینید، اما مطمئن باشید آن گاه که به

خود آیید و متوجه‌ استنباط اشتباه خود شوید، همیشه او را خواهید داشت. او همیشه آن‌جاست و آغوش خود را به روی شما گشوده است و آماده است تا از آن جایی که شما دوستی و

ارتباط خود را با او قطع کرده‌اید دوباره آن را برقرار نماید. بنابراین اگر تاکنون به‌اشتباه درباره‌ی مادر خود قضاوت کرده‌اید و در روابط خود با او به مسیر غلط قدم گذارده‌اید،

نگران نشوید، او هنوز بهترین دوست شماست.

در مسیر صحیح

مادرانی وجود دارند که سعی فراوان می‌کنند تا بهترین دوست دختران‌شان باشند. مثل او لباس می-پوشند، آن نوع موسیقی را که او دوست دارد گوش می‌دهند و... اما این روش آن

چیزی نیست که دختران از مادر خود توقع دارند. او مادری را می‌خواهد که گاه‌گاهی در کنار او بنشیند و با هم فیلم شادی را نگاه کنند و با هم قهقهه‌ی شادی بزنند؛

مادری را می‌خواهد که گاه‌گاهی اگر اتاق او به هم ریخته و نامرتب است، از او ایراد نگیرد؛

او مادری را می‌خواهد که با دوستان او نیز دوست بوده، با محبت پذیرای آن‌ها باشد.

اما بهترین حالت دوستی بین مادر و دختر آن است که هر دو بتوانند ضمن رعایت ارتباط دوستانه، نسبت به هم اعتماد و اطمینان داشته، احترام یک-دیگر را رعایت کنند و ضمناً استقلال خود

را نیز حفظ نمایند. این است آن روابط دوستانه‌ی بین مادر و دختر که ضامن آسایش و آرامش آن‌ها است.

منبع:

MontheypearL

چاپ مالزی، شماره‌ی 63

NOV/Dec   2011

سوتیتر:

وقتی کوچک هستید، مادرتان تمام افکار شما را می-خواند

حتی قبل از آن که به مغزتان خطور کند.