ای دُرستان

نویسنده


ای دُرُستان! شکسته‌اید چرا!

ره نپیموده خسته‌اید چرا؟

بی‌وفایی و عاشقی؟ هیهات!

عهد خود را گسسته‌اید چرا؟

چیست میراث پیر ما؟ - کوشش

ای جوانان! نشسته‌اید چرا؟

کفر، یک‌دست در کمین شماست

مؤمنان! دسته‌دسته‌اید چرا؟

آن‌همه فرصتِ رهیدن بود

به هوی باز بسته‌اید چرا؟

باید آهسته رفت و پیوسته

این‌قدر مانده - جسته‌اید چرا؟