نویسنده

در زمانه‌ای که نشریات جنجالی (Yellow journalism) در پایان سال غوغا می‌کنند، هیچ به‌نظرت می‌رسد که پرداختن به سبک زندگی اسلامی در گفتار و رفتار بزرگان دین در ارتباط با تربیت فرزند، به‌مناسبت روز امور تربیتی و تربیت اسلامی کار مشکلی است؟

وقتی همه به ‌فکر خرید شب عید و لیست درخواست‌های فرزندشان و برنامه‌های تفریحی و مسافرت او هستند؛ چه‌قدر به تربیت وی هم می‌اندیشند؟

در زمانی که طبیعت جوانه می‌زند و تمام انرژی‌های نهفته در درون خود را آزاد می‌کند تا گل و سبزه بدمد و شکوفه و سنبل به بر و بار بنشیند، تو چه‌قدر به بالیدن فرزندت و شکفتن جوانه‌های ادب و معرفت وی توجه می‌کنی؟ وقتی باغبان بهار «یا علی» می‌گوید و آماده می‌شود تا گل‌ها را بپروراند و در آغوش مهربان خویش با نوازش نسیم و قطرات شبنم آنان را آبیاری ‌کند، تو چه‌قدر به‌فکر آب‌دادن به ایده‌ها و شکوفه‌های ذهن فرزندت هستی؟

یادت باشد بهار و قدم برداشتن به‌سوی بهار همیشه زیباست؛ اما بهار زندگی بچه‌ها زیباتر است. باید کاری کنی تا بهار کودکان که لطیف‌تر از گلبرگ‌های رنگ‌به‌رنگ بهار است، به‌سرعت بهار جهان به خزان تبدیل نشود؛ چراکه نمی‌شود به‌همین راحتی، خزان تربیت فرزند را بهاری کرد. 

بهار‌های زندگی‌ات همیشه خرم و پر از جوانه‌های سبز باد!