عکس خبر

نوع مقاله : خبر های تصویری

10.22081/mow.2017.64970

ـ مادر شهید «حسن جنگجو» که هنگام ورود پیکر شهید مفقودش به کشور درگذشت.

ـ چهرۀ این پیرزن جاجرمی را ببینید. او همان کسی‌ست که در ماجرای حملۀ سگ به یوزهای میاندشت، یک ساعت زیر درخت می‌ماند تا محیط‌بانان برسند.

ـ در محلۀ امامزاده ابراهیم قم، بانویی زندگی می‌کرد که بعد از شهادت، مجبور شدند او را با چادر به خاک بسپارند. این زن به حیا معروف بود و هنگامی که می‌خواستند غسلش دهند، چادر از مشتش بیرون نیامد. او در بمباران رژیم بعث شهید شده است.

ـ فرزندان «بیل گیتس» تا رسیدن به چهارده‌سالگی، حق استفاده از تلفن همراه نداشتند. پدر و مادر آن‌ها، چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دادند.

ـ در استرالیا درختی پرورش داده شده که هر شاخه‌اش میوه‌ای متفاوت دارد؛ نام این درخت «سالاد» است.

ـ گروهی از دانشجویان دختر در اروی جهادی، دست به تعمیر مدرسه‌های چند روستای ایران زدند.

ـ پنجمین جشنوارۀ انگور ارومیه برگزار شد.

ـ در کره اگر مردی از ازدواج با همسرش پشیمان شود و مراسم ازدواج را بهم بزند، جریمه می‌شود.

ـ دختر ناصرالدین‌شاه، ملکۀ زیبایی نام داشته و سیزده خواستگار او به دلیل شنیدن جواب نه، خودکشی کرده‌اند.

ـ به‌تازگی مردان با هم به رستوران می‌روند و گوشی‌های خود را در سبدی قرار می‌دهند؛ همسر هر که زودتر به او زنگ بزند، باید تمام مخارج رستوران را حساب کند.