نوع مقاله : شعر

10.22081/mow.2023.74544

چکیده تصویری

نعره‌ها در جان فتاده

موضوعات

نعره‌ها در جان فتاده 

 

عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا

لوح محفوظت شناسد یا ملائک بر سما

جبرئیلت خواب بیند یا مسیحا یا کلیم

چرخ شاید جای تو یا سدره‌ها یا منتها

طور موسی بارها خون گشت در سودای عشق

کز خداوند شمس دین افتد به طور اندر صدا

پر در پر بافته رشک احد گرد رخش

جان احمد نعره زن از شوق او واشوقنا

غیرت و رشک خدا آتش زند اندر دو کون

گر سر مویی ز حسنش بی‌حجاب آید به ما

از ورای صد هزاران پرده حسنش تافته

نعره‌ها در جان فتاده مرحبا شه مرحبا

سجده تبریز را خم درشده سرو سهی

غاشیه تبریز را برداشته جان سها

 

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

دیوان شمس