نوع مقاله : پرونده ویژه

10.22081/mow.2023.74866

چکیده تصویری

خلاصه فهرست وار از پرونده ویژه

 پرونده ویژه

 

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» قرار است بحران اخیر کشور را از طریق قانون، کنترل کند. قانون برای کنترل معضل خوب است، اما برای رفع آن به راهکارهای فرهنگی برآمده از هنجارهای اجتماعی و فرهنگ ایرانی و اسلامی نیاز داریم. قرار است یک قانون مفصل و همه‌جانبه، آرامش را به جامعه برگرداند، از سطح حساسیت متدینان کم کند و متخلفان قانون حجاب را جریمه و تنبیه کند. حالا پیش‌نویس همین قانون، شده محل اختلاف! عده‌ای معتقدند لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، چرخش جدی از «حقیقت» به «مصلحت» داشته و دچار مصلحت‌اندیشی به معنای منفی شده است. کارشناسان دیگری می‌گویند جریمه کردن بی‌حجاب، علاج بحران پوشش در کشور نیست. چون پس از مدتی متخلفان به پرداخت جریمه عادت می‌کنند و بهای گناه‌شان را می‌پردازند و تازه طلبکار هم می‌شوند!

می‌دانیم اداره جامعه متکثر و متنوع ایرانی، کار بسیار سختی است. اما کسی که در بحران، مسئولیتی را می‌پذیرد باید بداند هر حرکتش، تبعات سنگینی خواهد داشت. در پرونده این ماه، متن مفصلی در نقد حقوقی این لایحه می‌خوانید؛ متن ساده است و قابل فهم برای عموم. و کارشناسان دیگری موضوع را از زوایای مختلف بررسی می‌کنند. سناریوهای مختلفی پیشِ روی سیاست‌گذاران است که هریک نتیجه منحصری دارد.

در ماه‌نامه «پیام زن» سعی کردیم کارشناسان را به بحث دعوت کنیم و از آنها بخواهیم شرایط موجود و آینده را پیش‌بینی کنند، به امید این‌که تصمیم‌سازان و کسانی‌که برای پیش‌نویس این لایحه جنجالی، قلم می‌زنند، بخوانند و واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کنند.