نوع مقاله : اجتماعی

10.22081/mow.2023.74870

چکیده تصویری

خلاصه بخش اجتماعی

موضوعات

اجتماعی

 

خانواده یا اجتماع، کدام را در اولویت قرار می‌دهید؟ بین انجام امور خانه و مشارکت سیاسی اجتماعی، کدام را انتخاب می‌کنید؟ پاسخ بیشتر خانم‌ها قابل‌حدس است؛ همه این امور برای‌شان مهم است و دوست دارند با برنامه‌ریزی به تمام آنها برسند. بحث از جایی آغاز می‌شود که اجتماع یا مشارکت سیاسی برای زنان، مهم‌تر از امور خانواده می‌شود یا تمام انرژی زن را صرف می‌کند. الگویی از مشارکت سیاسی اجتماعی خوب است که زن را مستهلک نکند و با ساختار تکوینی زن ناسازگار نباشد، روحیه‌اش را خشن و او را زمین‌گیر نکند، سراغ مشاغل مردانه رفتن هنر نیست. متاسفانه بارها این جمله را در تشویق یک زن شنیدیم که می‌گویند «برای خودش یک پا مرد است!» زن با توجه به ویژگی‌های جنسیتی و اولویت‌های شخصی و خانوادگی، باید شغل مناسبی انتخاب کند. از آن‌طرف هم سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، در برنامه‌ریزی‌ها به مساله جنسیت دقت نمی‌کنند. مثلا ماموریت نیمه‌شب یا مسافرت‌های دور را به مردان بسپارند و امور جزیی که نیاز به دقت بسیار دارد، به خانم‌ها واگذار کنند. بی‌توجهی به جنسیت، ارمغان شوم دنیای مدرن و تفکر فمینیستی است که در نظام اداری ایران هم جا خوش کرده. و هربار درباره این مساله بحثی درگرفته به مواردی مانند «مرخصی زایمان» تقلیل یافته است. زن‌ها هم در این بازی، مسیر اصلی را گم کردند و بارها ارتقای شغلی را به تمنای همسر و فرزند برای حضور در خانه ترجیح دادند. حفظ تعادل میان مادری و فعالیت سیاسی اجتماعی سخت، اما شدنی است.