نوع مقاله : پرونده ویژه

10.22081/mow.2024.75674

چکیده تصویری

خلاصه پرونده ویژه

پرونده ویژه

  

ما بدبین نیستیم نسبت به پیگیری مطالبات زنان، نیازهای مهم زنان و اولویت‌های ضروری آنها؛ اما سوال داریم. آیا جایی در کشور هست که هر سال، فهرستی از نیازهای بانوان کشور تنظیم و راهکار ارایه کند؟ ما که هرچه بیشتر گشتیم، کمتر یافتیم. در تمام دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور،‌ اگر چنین نهاد موثری داریم، لطفا معرفی کنید.

متاسفانه یکی از ایرادهای اصلی در حل مسایل زنان، عدم وجود گفتمان جدی و هماهنگ در حوزه‌های حقوق، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. طبیعتا مادامی که گفتمانی وجود نداشته باشد، تلاش کافی و اثربخشی را برای بیان صریح خواسته‏ها و مطالبه‌‌های زنان جامعه ایرانی نمی‌بینیم. ما هنوز تعریف روشنی از نقش و جایگاه زنان در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی نداریم. و بدتر این‌که سازمان‏های غیردولتی در جامعه ما، نهادهایی تازه‏تاسیس و در حال رشدند، بنابراین تعریف روشنی از ساز و کار، اهداف و فعالیت یک سازمان غیردولتی وجود ندارد.

در آستانه هر انتخاباتی، ‌به‌خصوص مجلس شورای اسلامی، فعالان جمعیت زنان امیدوار می‌شوند، کسانی بر صندلی خانه ملت بنشینند که بتوانند مطالبات زنان را احصا و پیگیری کنند، ولی متاسفانه در عمل، رشد و حرکت خاصی در این زمینه نمی‌بینیم.

مثل تمام سال‌های پس از انقلاب، این بار هم زنان آمدند و پای کار انقلاب ایستادند، و دل خوش کردند به نمایندگان منتخب خودشان که صدای ظریف و به‌حق آنها را به گوش دولت‌مردان و سیاست‌گذاران برسانند.