نوع مقاله : روایت

10.22081/mow.2024.75795

چکیده تصویری

مردی خدمت رسول خدا رسید و پرسید:

موضوعات

روایت

 

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلی‌الله علیه و آله و سلم، فَقَالَ: یَا رَسُولَ‌اَللَّهِ مَا اَلْعِلْمُ؟ قَالَ: اَلْإِنْصَاتُ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: اَلاِسْتِمَاعُ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: اَلْحِفْظُ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: اَلْعَمَلُ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ یَا رَسُولَ‌اَللَّهِ؟ قَالَ: نَشْرُهُ.

مردی خدمت رسول خدا آمد و پرسید: یا رسول‌الله علم چیست؟ فرمود: سکوت کردن. گفت: سپس چه؟ فرمود: گوش فرادادن. گفت: سپس چه؟ فرمود: حفظ کردن. گفت: سپس چه؟ فرمود: به آن عمل کردن. گفت: سپس چه ای رسول خدا؟ فرمود: آن علم را انتشار دادن.

الکافی، جلد اول، صفحه48

 

تابلوی نقاشی مکتب آتن

اثر رافائل سانتسیو، نقاش و معمار ایتالیایی