نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. پیش بند و دستکش خیاطی

دوره 1377، شماره 73، فروردین 1377

خانى فاطمه اسمى


2. لباس بچه گانه خیاطی

دوره 1376، شماره 69، آذر 1376

خانى فاطمه اسمى


3. پیراهن دراپه خیاطی

دوره 1376، شماره 67، مهر 1376

خانى فاطمه اسمى


4. لباس محلى

دوره 1376، شماره 64، تیر 1376

خانى فاطمه اسمى