نویسنده = �������������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. صدای اوتیسم، صدای درخودماندگی است

دوره 1393، شماره 266، اردیبهشت 1393

فراهانی زهرا داودآبادی


2. حرف‌های خودمانی

دوره 1392، شماره 260، آبان 1392

فراهانی زهرا داودآبادی


3. این متن را با همسرتان بخوانید

دوره 1392، شماره 256، تیر 1392

فراهانی زهرا داودآبادی