نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
1. سفره هاى خالى و ...خالى تر

دوره 1379، شماره 98، اردیبهشت 1379

شهلا اختری


2. جلوه هایى از قدرت زنـــان در مشارکت

دوره 1379، شماره 97، فروردین 1379

شهلا اختری


4. سازمانهاى غیر دولتى زنان قسمت دوم

دوره 1378، شماره 89، مرداد 1378

شهلا اختری