نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 13
1. زنان می‌توانند تماشاچی باشند!

دوره 1393، شماره 268، تیر 1393

سید محمدامین حسینی


2. هنگ! پیش‌درآمد استقبال از مائده بهاری

دوره 1392، شماره 264، اسفند 1392

سید محمدامین حسینی


3. ازدواج بدون فناوری

دوره 1392، شماره 263، بهمن 1392

سید محمدامین حسینی


4. ترفندی برای خلاصی از شرّ ویروس

دوره 1392، شماره 262، دی 1392

سید محمدامین حسینی


5. کلاه‌برداری اینترنتی

دوره 1392، شماره 261، آذر 1392

سید محمدامین حسینی


6. افسر خانوم رئیس می‌شود

دوره 1392، شماره 260، آبان 1392

سید محمدامین حسینی


7. استفاده‌ی بهینه از رایانه

دوره 1392، شماره 259، مهر 1392

سید محمدامین حسینی


8. چنگیزنت، در مدار توسعه

دوره 1392، شماره 258، شهریور 1392

سید محمدامین حسینی


9. ویروس، بلای رایانه

دوره 1392، شماره 257، مرداد 1392

سید محمدامین حسینی


10. یک خرید خوب

دوره 1392، شماره 256، تیر 1392

سید محمدامین حسینی


11. من خوب، شما خوب؟

دوره 1392، شماره 255، خرداد 1392

سید محمدامین حسینی


12. چنگیز نت

دوره 1392، شماره 254، اردیبهشت 1392

سید محمدامین حسینی


13. هفت سین رایانه‌ای

دوره 1392، شماره 253، فروردین 1392

سید محمدامین حسینی