نویسنده = پور تکتم حسین
زیر پوست شهر چه خبر است؟

دوره 1393، شماره 273، آذر 1393

پور تکتم حسین


قصه‌ی یک عاشقانه‌ی آرام

دوره 1393، شماره 272، آبان 1393

پور تکتم حسین


خرده جنایت‌های خانوادگی

دوره 1393، شماره 271، مهر 1393

پور تکتم حسین


خانه‌ای روی آب

دوره 1393، شماره 270، شهریور 1393

پور تکتم حسین


یک ستاره برای داستانی عامه‌ پسند

دوره 1393، شماره 269، مرداد 1393

پور تکتم حسین


زن ایرانی، از خانه‌ی قمرخانم تا مزون ویداجون!

دوره 1393، شماره 265، فروردین 1393

پور تکتم حسین


من ای صبا! رفتن به ره کوی دوست ندانم

دوره 1392، شماره 264، اسفند 1392

پور تکتم حسین


رستگاری در دقیقه 90

دوره 1392، شماره 262، دی 1392

پور تکتم حسین


فقط به خاطر پونه

دوره 1392، شماره 261، آذر 1392

پور تکتم حسین


هیس... فیلم‌ساز فریاد نمی‌زند!

دوره 1392، شماره 260، آبان 1392

پور تکتم حسین


زنان هرگز چیز زیادی نخواستند

دوره 1392، شماره 258، شهریور 1392

پور تکتم حسین


تقصیر کفش‌های قرمز تق‌تقی است!

دوره 1392، شماره 257، مرداد 1392

پور تکتم حسین