نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 13
1. آقایان! خانم‌ها! بفرمایید جلسه‌ی زوج‌ درمانی!

دوره 1393، شماره 274، دی 1393

پور تکتم حسین


2. زیر پوست شهر چه خبر است؟

دوره 1393، شماره 273، آذر 1393

پور تکتم حسین


3. قصه‌ی یک عاشقانه‌ی آرام

دوره 1393، شماره 272، آبان 1393

پور تکتم حسین


4. خرده جنایت‌های خانوادگی

دوره 1393، شماره 271، مهر 1393

پور تکتم حسین


5. خانه‌ای روی آب

دوره 1393، شماره 270، شهریور 1393

پور تکتم حسین


6. یک ستاره برای داستانی عامه‌ پسند

دوره 1393، شماره 269، مرداد 1393

پور تکتم حسین


7. زن ایرانی، از خانه‌ی قمرخانم تا مزون ویداجون!

دوره 1393، شماره 265، فروردین 1393

پور تکتم حسین


8. من ای صبا! رفتن به ره کوی دوست ندانم

دوره 1392، شماره 264، اسفند 1392

پور تکتم حسین


9. رستگاری در دقیقه 90

دوره 1392، شماره 262، دی 1392

پور تکتم حسین


10. فقط به خاطر پونه

دوره 1392، شماره 261، آذر 1392

پور تکتم حسین


11. هیس... فیلم‌ساز فریاد نمی‌زند!

دوره 1392، شماره 260، آبان 1392

پور تکتم حسین


12. زنان هرگز چیز زیادی نخواستند

دوره 1392، شماره 258، شهریور 1392

پور تکتم حسین


13. تقصیر کفش‌های قرمز تق‌تقی است!

دوره 1392، شماره 257، مرداد 1392

پور تکتم حسین