نویسنده = امیر دیوانى
خار پاشنه پا و علاج آن

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

امیر دیوانى


محافظت فرزندان از بیمارى قلبى و سکته مغزى

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

امیر دیوانى


عدس و خواص آن

دوره 1385، شماره 175، مهر 1385

امیر دیوانى


گرفتگى عضلات ساق پا چیست و چه باید کرد ؟

دوره 1385، شماره 171، خرداد 1385

امیر دیوانى


آجیل سویا و خواص آن

دوره 1385، شماره 170، اردیبهشت 1385

امیر دیوانى


پرسش نامه افسردگى

دوره 1385، شماره 169، فروردین 1385

امیر دیوانى


آنچه لازم است در باره چیپس بدانیم

دوره 1384، شماره 168، اسفند 1384

امیر دیوانى


ازگیل و خواص آن

دوره 1384، شماره 167، بهمن 1384

امیر دیوانى


ذغال اخته و خواص آن

دوره 1384، شماره 166، دی 1384

امیر دیوانى


زالزالک و خواص آن

دوره 1384، شماره 165، آذر 1384

امیر دیوانى


اختلال عاطفى فصلى

دوره 1384، شماره 165، آذر 1384

امیر دیوانى


نیمتاج سلماسى ؛ شاعرى شجاع

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

امیر دیوانى


موقع سرماخوردگى چه کنیم و چه بخوریم ؟

دوره 1384، شماره 163، مهر 1384

امیر دیوانى


از تست ورزش چه مى دانید ؟

دوره 1384، شماره 162، شهریور 1384

امیر دیوانى


آسیب هاى بیمارى قند بر پاها

دوره 1384، شماره 161، مرداد 1384

امیر دیوانى


چگونه قطره بریزیم ؟

دوره 1384، شماره 159، خرداد 1384

امیر دیوانى


نیازهاى کودکان به بهداشت روانى دلخواه

دوره 1382، شماره 139، مهر 1382

امیر دیوانى


کودکان چه باید بخورند، جه نخورند؟

دوره 1381، شماره 130، دی 1381

امیر دیوانى


افسردگى چیست ؟ و چه نشانه هایى دارد؟

دوره 1381، شماره 126، شهریور 1381

امیر دیوانى


قشقرق، جزء طبیعى رشد کودک است !

دوره 1381، شماره 125، مرداد 1381

امیر دیوانى


بجه ها را به حرف بگیرید

دوره 1381، شماره 121، فروردین 1381

امیر دیوانى


شش رهنمود یک پزشک براى زندگى رضایت بخش

دوره 1380، شماره 119، بهمن 1380

امیر دیوانى


راهکارهاى افزایش اعتماد به نفس در کودکان

دوره 1380، شماره 118، دی 1380

امیر دیوانى