نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 31
1. خار پاشنه پا و علاج آن

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

امیر دیوانى


2. محافظت فرزندان از بیمارى قلبى و سکته مغزى

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

امیر دیوانى


4. عدس و خواص آن

دوره 1385، شماره 175، مهر 1385

امیر دیوانى


6. گرفتگى عضلات ساق پا چیست و چه باید کرد ؟

دوره 1385، شماره 171، خرداد 1385

امیر دیوانى


7. آجیل سویا و خواص آن

دوره 1385، شماره 170، اردیبهشت 1385

امیر دیوانى


8. پرسش نامه افسردگى

دوره 1385، شماره 169، فروردین 1385

امیر دیوانى


9. آنچه لازم است در باره چیپس بدانیم

دوره 1384، شماره 168، اسفند 1384

امیر دیوانى


10. ازگیل و خواص آن

دوره 1384، شماره 167، بهمن 1384

امیر دیوانى


11. ذغال اخته و خواص آن

دوره 1384، شماره 166، دی 1384

امیر دیوانى


12. زالزالک و خواص آن

دوره 1384، شماره 165، آذر 1384

امیر دیوانى


13. اختلال عاطفى فصلى

دوره 1384، شماره 165، آذر 1384

امیر دیوانى


14. نیمتاج سلماسى ؛ شاعرى شجاع

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

امیر دیوانى


15. موقع سرماخوردگى چه کنیم و چه بخوریم ؟

دوره 1384، شماره 163، مهر 1384

امیر دیوانى


16. از تست ورزش چه مى دانید ؟

دوره 1384، شماره 162، شهریور 1384

امیر دیوانى


17. آسیب هاى بیمارى قند بر پاها

دوره 1384، شماره 161، مرداد 1384

امیر دیوانى


18. چگونه قطره بریزیم ؟

دوره 1384، شماره 159، خرداد 1384

امیر دیوانى


19. نیازهاى کودکان به بهداشت روانى دلخواه

دوره 1382، شماره 139، مهر 1382

امیر دیوانى


20. کودکان چه باید بخورند، جه نخورند؟

دوره 1381، شماره 130، دی 1381

امیر دیوانى


21. افسردگى چیست ؟ و چه نشانه هایى دارد؟

دوره 1381، شماره 126، شهریور 1381

امیر دیوانى


22. قشقرق، جزء طبیعى رشد کودک است !

دوره 1381، شماره 125، مرداد 1381

امیر دیوانى


23. بجه ها را به حرف بگیرید

دوره 1381، شماره 121، فروردین 1381

امیر دیوانى


24. شش رهنمود یک پزشک براى زندگى رضایت بخش

دوره 1380، شماره 119، بهمن 1380

امیر دیوانى


25. راهکارهاى افزایش اعتماد به نفس در کودکان

دوره 1380، شماره 118، دی 1380

امیر دیوانى