دوره و شماره: دوره 28، اردیبهشت (323) - شماره پیاپی 323، اردیبهشت 1398، صفحه 1-98 

لوح خبر

1. کوتاه و گویا

صفحه 6-7


سفرنامه

2. حالا چی بپوشم

صفحه 10-11


گفت‌وگو

6. کلاهبرداری بزرگ

صفحه 30-31


گفت‌وگو

11. خانه‌ی باران

صفحه 48-49


خانه های آسمانی

12. مردی که دردانه‌ی خداست

صفحه 54-55


مهارت

13. هزار راه نرفته

صفحه 56-57


ماجرای واقعی

19. لایق زیباترین احساس‌ها

صفحه 72-74


مهارت

20. دانا بانو

صفحه 90-91


آشپزی

21. انتخاب سرآشپز

صفحه 92-93