نویسنده = قامت حسین سرو
بابا فردا تولد منه!

دوره 1391، شماره 247، مهر 1391

قامت حسین سرو


دختری شبیه آن شرلی

دوره 1391، شماره 246، شهریور 1391

قامت حسین سرو


انسان های طلایی عشق های مومیایی!

دوره 1391، شماره 245، مرداد 1391

قامت حسین سرو


لمس زمین

دوره 1391، شماره 244، تیر 1391

قامت حسین سرو


مدیریت از نوع دوم!

دوره 1391، شماره 243، خرداد 1391

قامت حسین سرو


ساحل زیبای بمبئی

دوره 1391، شماره 242، اردیبهشت 1391

قامت حسین سرو


عزم آن دارم که امشب مستِ مست ...

دوره 1390، شماره 239، بهمن 1390

قامت حسین سرو


برگ گلی، در هیاهوی باد!

دوره 1390، شماره 238، دی 1390

قامت حسین سرو


تو را من چشم در راهم

دوره 1390، شماره 237، آذر 1390

قامت حسین سرو


رمز این کوتاه زمان حضور

دوره 1390، شماره 236، آبان 1390

قامت حسین سرو


این چه کار است ای خدای شهر و ده!

دوره 1390، شماره 235، مهر 1390

قامت حسین سرو


از البرز تا «گیم نازیوم»

دوره 1390، شماره 234، شهریور 1390

قامت حسین سرو


حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی

دوره 1390، شماره 233، مرداد 1390

قامت حسین سرو


می‌شکنم در شکن زلف یار

دوره 1390، شماره 232، تیر 1390

قامت حسین سرو


دختران بهار/برده‌داری

دوره 1390، شماره 231، خرداد 1390

قامت حسین سرو


چه تمایز عجیبی!

دوره 1390، شماره 230، اردیبهشت 1390

قامت حسین سرو


این چه طلسمی است که نتوان شکست؟

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

قامت حسین سرو


جوان مرد سیلی خورده

دوره 1389، شماره 228، اسفند 1389

قامت حسین سرو


ای پیر، که مجموع پریشانی مایی!

دوره 1389، شماره 227، بهمن 1389

قامت حسین سرو


دهکده ی جهانی

دوره 1389، شماره 226، دی 1389

قامت حسین سرو


یک حرف بس است

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

قامت حسین سرو


سادگان بی نقاب، نقاب داران زیرک

دوره 1389، شماره 224، آبان 1389

قامت حسین سرو


ردّ پای کوچولوها

دوره 1389، شماره 223، مهر 1389

قامت حسین سرو


مرغ باغ ملکوت

دوره 1389، شماره 221، مرداد 1389

قامت حسین سرو


آن زن سرگردان روس

دوره 1389، شماره 220، تیر 1389

قامت حسین سرو