نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 28
1. بابا فردا تولد منه!

دوره 1391، شماره 247، مهر 1391

قامت حسین سرو


2. دختری شبیه آن شرلی

دوره 1391، شماره 246، شهریور 1391

قامت حسین سرو


3. انسان های طلایی عشق های مومیایی!

دوره 1391، شماره 245، مرداد 1391

قامت حسین سرو


4. لمس زمین

دوره 1391، شماره 244، تیر 1391

قامت حسین سرو


5. مدیریت از نوع دوم!

دوره 1391، شماره 243، خرداد 1391

قامت حسین سرو


6. ساحل زیبای بمبئی

دوره 1391، شماره 242، اردیبهشت 1391

قامت حسین سرو


7. عزم آن دارم که امشب مستِ مست ...

دوره 1390، شماره 239، بهمن 1390

قامت حسین سرو


8. برگ گلی، در هیاهوی باد!

دوره 1390، شماره 238، دی 1390

قامت حسین سرو


9. تو را من چشم در راهم

دوره 1390، شماره 237، آذر 1390

قامت حسین سرو


10. رمز این کوتاه زمان حضور

دوره 1390، شماره 236، آبان 1390

قامت حسین سرو


11. این چه کار است ای خدای شهر و ده!

دوره 1390، شماره 235، مهر 1390

قامت حسین سرو


12. از البرز تا «گیم نازیوم»

دوره 1390، شماره 234، شهریور 1390

قامت حسین سرو


13. حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی

دوره 1390، شماره 233، مرداد 1390

قامت حسین سرو


14. می‌شکنم در شکن زلف یار

دوره 1390، شماره 232، تیر 1390

قامت حسین سرو


15. دختران بهار/برده‌داری

دوره 1390، شماره 231، خرداد 1390

قامت حسین سرو


16. چه تمایز عجیبی!

دوره 1390، شماره 230، اردیبهشت 1390

قامت حسین سرو


17. این چه طلسمی است که نتوان شکست؟

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

قامت حسین سرو


18. جوان مرد سیلی خورده

دوره 1389، شماره 228، اسفند 1389

قامت حسین سرو


19. ای پیر، که مجموع پریشانی مایی!

دوره 1389، شماره 227، بهمن 1389

قامت حسین سرو


20. دهکده ی جهانی

دوره 1389، شماره 226، دی 1389

قامت حسین سرو


21. یک حرف بس است

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

قامت حسین سرو


22. سادگان بی نقاب، نقاب داران زیرک

دوره 1389، شماره 224، آبان 1389

قامت حسین سرو


23. ردّ پای کوچولوها

دوره 1389، شماره 223، مهر 1389

قامت حسین سرو


24. مرغ باغ ملکوت

دوره 1389، شماره 221، مرداد 1389

قامت حسین سرو


25. آن زن سرگردان روس

دوره 1389، شماره 220، تیر 1389

قامت حسین سرو