دوره و شماره: دوره 1391، شماره 249، آذر 1391 
3. مهارت‌های ارتباطی همسران

ندوشن سیده مریم طباطبایی


5. امام اشک‌ها

سید علی اصغر موسوی


6. لحظه‌ی پرواز

سید علی اصغر موسوی


9. بن بست سمیرا

شیما سادات شبیری


10. زنان و مجلس نهم

زادگان اشرف گرامی


18. افت قند خون چیست؟

دیوانی ابوالفضل امیر


21. حجـاب و مُحـرَّّم

قیماسی زهرا محمدی


22. حس میکنم ...

فاطمه سادات ضرابی


28. قصه‌ی عشق

رودابه دعوتی


32. بانوان در کربلا

زواره‏ غلامرضا گلى