دوره و شماره: دوره 1391، شماره 252، اسفند 1391 
3. دل تکانی

مینا سادات راثی


4. گمشده

نجمه مصدقی


5. فراسوی آینه‌ها

فیروزه حافظیان


20. مهارت گوش دادن در روابط همسران

ندوشن سیده مریم طباطبایی