دوره و شماره: دوره 27، مرداد (314) - شماره پیاپی 314، مرداد 1397، صفحه 1-98 

گفت‌وگو

روز فرشته ها

صفحه 28-31


ماجرای واقعی

طعم محبت

صفحه 70-72


مهارت

دانا بانو

صفحه 92-93


پسغام زن

عروسِ مرتاض

صفحه 96-97