دوره و شماره: دوره 27، مرداد (314) - شماره پیاپی 314، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-98 

گفت‌وگو

5. روز فرشته ها

صفحه 28-31


گزارش

10. پیوند انسانیت

صفحه 46-47


مشاوره

14. ضیافت یا مشقت؟

صفحه 64-65


ماجرای واقعی

17. طعم محبت

صفحه 70-72


مهارت

23. دانا بانو

صفحه 92-93


پسغام زن

24. عروسِ مرتاض

صفحه 96-97