دوره و شماره: دوره 1378، شماره 89، مرداد 1378 
5. خاتون با کفایت

زواره‏ غلامرضا گلى


19. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


23. آفلاندرا گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی