دوره و شماره: دوره 26، شماره 301، خرداد 1396، صفحه 1-96 

ماجرای واقعی

تلخ‌تر از بی‌وفایی

صفحه 48-49